.

Oblik_y_zarybizhnyh_krainahЛ. А. Янковська, З. Б. Живко, І. І. Стеців, Ж. В. Семчук, М. О. Живко, В. М. Мельникович

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. – «Магнолія 2006». – 484 с.

ISBN 978-966-397-116-2

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні основи, регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності у зарубіжних країнах; подано характеристики та відмінності систем бухгалтерського обліку; висвітлено основи організації обліку за рубежем; проаналізовано особливості застосування та вимоги Міжнародних стандартів обліку (IАS) та звітності (IFRS); висвітлено загальноприйняті методики ведення обліку у зарубіжних країнах за усіма розділами складання фінансової звітності; подано основи управлінського обліку та його вплив на прийняття управлінських рішень. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників економічних служб.

Стислий зміст:
ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ПРИНЦИПИ ЇХ ПОБУДОВИ. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ ТА ЇХ ВЕДЕННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ДОВГОСТРОКОВІ АКТИВИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ
ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В ТОВАРИСТВАХ І КОРПОРАЦІЯХ
ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ