.

КонтролінгПортна О.В.

Контролінг [підручник] – Львів, «Магнолія 2006». – 264 с.

ISBN 978-617-574-086-6

У підручнику систематизовано та викладено основні відомості щодо побудови і застосування системи контролінгу як процесу координації оперативного та стратегічного управління, спрямованого на досягнення усіма структурними підрозділами цілей та прийняття управлінських рішень з підвищення ефективності діяльності підприємства. Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні, методичні та практичні відомості, завдання для самостійної роботи, формулювання типових задач.
Підручник призначено для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів, для аспірантів та викладачів економічних і фінансових спеціальностей, для керівників і спеціалістів підприємств, які прагнуть підвищити ефективність управлінської діяльності та успішність керованих ними організацій. Може бути корисним економістам широкого профілю.

Стислий зміст:
Розділ 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
Розділ 2. Бізнес-процеси підприємства як об’єкти управління в контролінгу
Розділ 3. Витрати як об’єкти контролінгу
Розділ 4. Організація управлінського обліку в системі контролінгу
Розділ 5. Система планування та бюджетування на підприємстві
Розділ 6. Методичний інструментарій оперативного контролінгу
Розділ 7. Управління логістичною системою в стратегічному та оперативному контролінгу
Розділ 8. Контролінг персоналу як невід’ємна частина якісних систем управління
Розділ 9. Управління інвестиційними проектами в контролінгу
Розділ 10. Діагностика життєздатності та розвитку підприємства в системі контролінгу