.

Комп’ютерні мережіА.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник

Комп’ютерні мережі [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 2006». – 256 с.

ISBN 978-617-574-087-3

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст:
Розділ 1. Історія розвитку комп’ютерних мереж.OSI модель
Розділ 2. Технології фізичного рівня
Розділ 3. Топології локальних мереж
Розділ 4. Технології локальних мереж
Розділ 5. ІР-адресація
Розділ 6. Основи маршрутизації
Розділ 7. Огляд протоколів маршрутизації
Розділ 8. Стек протоколів ТСР/ІР
Розділ 9. Огляд WAN технології
Розділ 10. Технології «останньої милі»
Розділ 11. Глобальні мережі з комутацією пакетів та комірок
Розділ 12. Бездротові комп’ютерні мережі
Розділ 13. Огляд категорій атак на комп’ютерні мережі
Розділ 14. Методи здійснення атак на інформаційні мережеві системи