.

Infor.sys.finansАніловська Г.Я., Марушко Н.С., Стоколоса Т.М.

Інформаційні системи і технології у фінансах. [текст]: навч. посіб./ Аніловська Г.Я.,

Марушко Н.С., Стоколоса Т.М. – Львів: «Магнолія 2006» – 312 c.

В навчальному посібнику у стислій формі висвітлені теми, передбачені програмою дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах». Основна увага приділена теоретичним питанням суті, структури, розробки і впровадження інформаційних систем, практики їх використання у фінансових установах. Навчальний посібник розрахований на студентів бакалаврату спеціальності «Фінанси і кредит». Він може бути використаний для самостійної роботи студентів над курсом.

Стислий зміст:
Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою
Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації
Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації
Тема 5. Система стандартів інформаційних систем
Тема 6. Безпека інформаційних систем
Тема 7. Системи стандартів інформаційних систем
Тема 8. Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері України
Тема 9. Автоматизована інформаційна система в Держказначействі України
Тема 10. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур
Тема 11. Інформаційні системи бухгалтерського обліку
Тема 12. Система міжнародних електронних міжбанківських взаємодій на основі системи S.W.I.F.T.
Тема 13. Автоматизовані банківські системи
Тема 14. Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів НБУ
Тема 15. Ефективність інформаційних систем