.

Економічний ризикЗоряна Артим-Дрогомирецька, Марина Негрей
Економічний ризик: навчально-методичний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 320 c.
ISBN 978-617-574-090-3
У посібнику розглянуто методологічні та методичні підходи до кількісної оцінки, системного аналізу та управління економічним ризиком. Викладено суть невизначеності та ризику, наведено методи кількісної та якісної оцінки економічних систем в умовах ризику. Висвітлено основи теорії корисності та її застосування в процесі прийняття рішень. Розглянуто методику управління портфелем цінних паперів та оцінки ризиків в інвестиційних проектах. Також викладено теоретичні основи теорії гри і питання її практичного застосування для кількісної оцінки ризику. Розкрито методи прийняття багатоцільових рішень в умовах ризику. Значну увагу приділено управлінню фінансовими ризиками.
Матеріал кожного розділу містить необхідні практичні завдання, методичні вказівки до їх виконання та приклади розв’язання типових задач. Ефективному засвоєнню поданого матеріалу сприятимуть тести та питання для контролю в розрізі кожного розділу.
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для спеціалістів, які вивчають та використовують економіко-математичні методи в управлінні економічними ризиками.

Стислий зміст:
ТЕМА 1. Ризик як економічна категорія. Математичне моделювання у дослідженні економічних систем за умов ризику
ТЕМА 2. Система кількісних оцінок економічного ризику. Ризик та нерівність Чебишева
ТЕМА 3. Теорія корисності та прийняття рішень в умовах ризику
ТЕМА 4. Теорія портфеля цінних паперів та диверсифікація як спосіб зниження ризику портфеля цінних паперів
ТЕМА 5. Моделювання ризику та теорія гри
ТЕМА 6. Прийняття багатоцільових рішень в умовах ризику
ТЕМА 7. Оцінювання норми дисконту з урахуванням ризику
ТЕМА 8. Фінансовий ризик-менеджмент