.

Web-tehnologyПасічник В. В., Пасічник О. В., Угрин Д. І.

ISBN 978-617-574-093-4
Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до розробки веб-застосувань.
Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн».
Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачам.

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ВЕБ
ТЕМА 1.1. СТРУКТУРА І ПРИНЦИПИ ВЕБ
ТЕМА 1.2. УВЕДЕННЯ В КЛІЄНТ-СЕРВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ. ПРОТОКОЛ HTTP
ТЕМА 1.4. СЕРВЕРНІ ВЕБ-ЗАСТОСУВАННЯ
РОЗДІЛ 2. ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ
ТЕМА 2.1. JAVASCRIPT. ПРОГРАМНА ВЗАЄМОДІЯ З HTML ДОКУМЕНТАМИ НА ОСНОВІ DOM API
ТЕМА 2.2. МОВИ РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЇВ РНР, PERL, JSP
ТЕМА 2.3. РОЗРОБКА CGI-ЗАСТОСУВАНЬ НА PERL, РНР
ТЕМА 2.4. ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВЕБ–ЗАСТОСУВАНЬ З ДОПОМОГОЮ ASP.NETТЕМА 2.5
ТЕМА 2.5. ІНТЕРФЕЙСИ ВЗАЄМОДІЇ ВЕБ-ЗАСТОСУВАНЬ З СКБД
ТЕМА 2.6. ВЕБ-СЕРВІСИ ТА МОВИ ЇХ ОПИСУВАННЯ
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ XML
ТЕМА 3.1. МОВИ ОПИСУВАННЯ СХЕМ XML
ТЕМА 3.2. DOM XML. ПЕРЕТВОРЕННЯ XML ДОКУМЕНТІВ
ТЕМА 3.3. ПРОГРАМНА ОБРОБКА XML ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ XML DOM
ТЕМА 3.4. ФОРМАТУВАННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ XML-ДОКУМЕНТА З ДОПОМОГОЮ
CSS І XSL. XSLT ПЕРЕТВОРЕННЯ XML-ДОКУМЕНТА
РОЗДІЛ 4. ВЕБ-ПОРТАЛИ
ТЕМА 4.1. ІНТЕГРАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ У ВЕБ-МЕРЕЖІ
ТЕМА 4.2. РОЗРОБКА ВЕБ-СЛУЖБИ В ASP.NET
ТЕМА 4.3. РОЗРОБКА ВЕБ-КОНТЕНТА. CMS/CMF
ТЕМА 4.4. РОЗРОБКА RSS-ДЖЕРЕЛ І RSS-РІДЕРІВ
РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЯ AJAX
ТЕМА 5.1. ВСТУП У ТЕХНОЛОГІЮ AJAX. РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ВЕБ-ЗАСТОСУВАНЬ
ТЕМА 5.2. РЕАЛІЗАЦІЯ АСИНХРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЕБ-БРАУЗЕРА З ВЕБ-СЕРВЕРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ AJAX