.

КОВАЛІСКО Н.В.
Навч. посібник. – 310 с.
ISBN 978-617-574-052-1
Навчальний посібник присвячено оригінальному підходу до стратифікаційного аналізу сучасного суспільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності. Описані базові перспективи такого підходу та його основні кон’юнкції, розглянуто множинність критеріїв нерівності та їхню реконфігурацію у суспільствах, що трансформуються. Запропоновано авторську концепцію багатовимірного аналізу стратифікаційних порядків та обґрунтувано методику емпіричної фіксації розшарування українського суспільства
За результатами численних емпіричних досліджень виявлено характер та динаміку стратифікаційних процесів у Львівському регіоні. Виділено основні соціальні страти та визначено їхні стратифікаційні профілі, встановлено ступінь консистентності/неконсистентності статусних позицій у різних соціальних стратах за двокомпонентного та трикомпонентного підходів. Спільне та відмінне у відтворенні стратифікаційних процесів з’ясовано у Львівському та Донецькому регіонах на прикладі м. Львова та м. Донецька. Проаналізовано самоідентифікаційні практики львів’ян та донеччан, характерні для них типи мобільної поведінки, життєві стратегії та рівень соціальної адаптації індивідів з різних страт. Особливості структурування соціуму інтерпретуються в контексті взаємозв’язків між різними стратифікаційними порядками, яким притаманна неоднакова здатність диференціювати простір нерівності.
Навчальний посібник призначений для магістрантів, аспірантів, викладачів, соціологів, слухачів післядипломної освіти та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами сучасного структурування суспільства.
Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
МОДУЛЬ 1. Методологія та становлення принципів багатовимірного дослідження соціальної стратифікації
Розділ 1. Концептуальні засади та досвід вивчення стратифікаційних порядків у соціології
Розділ 2. Множинність стратифікаційного аналізу сучасного суспільства
Розділ 3. Реконфігурація стратифікаційних порядків у суспільствах, що трансформуються
МОДУЛЬ 2. Методичні аспекти аналізу стратифікаційних порядків на регіональному рівні
Розділ 4. Регіональні стратифікаційні порядки: структурні та динамічні аспекти
Розділ 5. Комплексна кон’юнкція у вивченні стратифікації: позиції, диспозиції, практики