.

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А.

Навчальний посібник. – Львів – 312 с.

ISBN 978-966-2025-65-1

У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. Ця концепція включає аналіз теоретико-методологічних засад етики ділового спілкування, особливості формування професійної та корпоративної етики, в тому числі адміністративної та управлінської, корпоративної культури та етики державного службовця, психології ділового спілкування та практики ведення переговорів у діловому світі з врахуванням типу особистості учасника перемовин та національного менталітету, етики ділових стосунків, етики ділового спілкування державних службовців, культури мови і мовленнєвого етикету, культури, етики ділового спілкування в міжнародному бізнесі; рекомендацій зі створення іміджу ділової людини. В навчальному посібнику розкриваються поняття і норми мовленнєвого і міжнародного етикету. Особлива увага приділяється конкретним прикладам ведення ділової бесіди в сфері послуг. Розрахований для студентів вищих навчальних закладів, бізнесменів, ділових людей, усіх тих, хто цікавиться створенням свого власного іміджу, командного та результативного менеджменту, розрахований на тих, хто мріє стати результативним топ-менеджером.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 

 

Cтислий зміст
Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу культури ділового спілкування та комунікації
Тема 2. Концепція професійної діяльності менеджера та її вплив на етику ділового спілкування
Тема 3. Психологічна природа культури ділового корпоративного спілкування
Тема 4. Вербальні та невербальні засоби етики ділового спілкування
Тема 5. Мистецтво ділового спілкування сучасного керівника
Тема 6. Економічна і соціальна ефективність праці менеджера в контексті етики ділового спілкування
Тема 8. Становлення і розвиток етики ділового спілкування підприємця
Тема 9. Управлінська діяльність менеджера в контексті етики ділового спілкування