.

Навч. посібник. – 321 с.
ISBN 978-617-574-084-2
Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Товарознавство. Харчові продукти» для напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво».
В посібнику висвітлені відомості про харчову цінність, класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і правила зберігання. Також наведено питання для самоконтролю знань студентів.
Посібник призначено для студентів різних форм навчання ОКР «Бакалавр», що навчаються за спеціалізаціями «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство і експертиза в митній справі», «Експертиза товарів». Також може бути корисним для практичних робітників, зайнятих у сфері торгівлі продовольчими товарами та маркетинговими дослідженнями ринку продовольства.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ЗЕРНОБОРОШНЯНІ ТОВАРИ
РОЗДІЛ 2. ОВОЧІ, ПЛОДИ ТА ГРИБИ СВІЖІ І ПЕРЕРОБЛЕНІ
РОЗДІЛ 3. СМАКОВІ ТОВАРИ
РОЗДІЛ 4. КРОХМАЛЬ. ЦУКОР. МЕД. КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ