.

Моделювання економічної динамікиЗдрок В.В., Лагоцький Т.Я., Паславська І. М.
Практикум. – Львів: “Магнолія-2006”. – 256 с.
ISBN 978-617-574-083-5
У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.
Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціальностей, пов’язаних із вивченням систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Розділ 1. Трендові моделі економічної динаміки
Розділ 2. Теорія циклів
Розділ 3. Факторні моделі економічного розвитку
Розділ 4. Статичні виробничі функції та функції виробничих витрат
Розділ 5. Макроекономічні динамічні виробничі функції
Розділ 6. Динамічна рівновага в економічних системах