.

С. К. Реверчук
Підручник. – 400 с.
ISBN 978-617-574-081-1
У підручнику розглянуто теорію та досвід розвитку банківської системи ринкової і трансформаційної економік. Вибір тем зроблено на основі структурно-функціонального підходу до елементів банківської системи. Чільне місце у підручнику посідає висвітлення особливостей і закономірностей функціонування банківської системи України.
Для бакалаврів напряму «Фінанси і кредит» і для всіх студентів-економістів, які вивчають теорію банківських систем.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів 

Стислий зміст
Тема 1. Предмет і метод дисципліни«Банківська система»
Тема 2. Банківська система та її елементи
Тема 3. Банківська інфраструктура
Тема 4. Банківська власність: загальне і особливе
Тема 5. Банківський капітал
Тема 6. Операції центральногобанку
Тема 7. Банківські операції
Тема 8. Спеціалізовані банки
Тема 9. Віртуальне банківництво
Тема 10. Банківський менеджмент
Тема 11. Облік і аудит у банківській системі
Тема 12. Аналіз банківської діяльності
Тема 13. Банківські ризики
Тема 14. Банківські кризи
Тема 15. Фінансова стабільність банківської системи
Тема 16. Державне регулювання банківської системи
Тема 17. Реструктуризація банківської системи
Тема 18. Фінансовий моніторинг у банківській системі
Тема 19. Банківські системи провідних зарубіжних країн
Тема 20. Світова банківська система та Україна