.

І.К. Локтіонов, Л.П. Мироненко та ін.

Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006». – 216 с.

ISBN 978-617-574-074-3

Викладено основи використання чисельних методів комп’ютерного аналізу в телекомунікаційних системах та мережах, розглянуто основні питання теорії похибок; проаналізовані підходи до вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь; приведені наближені методи вирішення нелінійних алгебраїчних та звичайних диференційних рівнянь. Особлива увага зосереджена на питаннях інтерполяції та апроксимації складних функцій, зокрема з використанням сучасних програмних засобів. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації» та може бути корисний технічним фахівцям, аспірантам, студентам інших спеціальностей галузі знань «Радіотехніка».

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОХИБОК
2. ПРИНЦИП СТИСКАЮЧИХ ВІДОБРАЖЕНЬ
3. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
4. МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ
5. ІНТЕРПОЛЯЦІЯ
6. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ
7. МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ
8. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ІНТЕГРУВАННЯ
9. ЧИСЕЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦЮВАННЯ
10. НАБЛИЖЕНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ
ЛІТЕРАТУРА