.

В.Я. Воропаєва, В.І. Бессараб, В.В. Турупалов, В.В. Червинський

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 203 с.

ISBN 978-617-574-073-6

Викладено основи теорії телетрафіку, розглянуто визначення та класифікація систем масового обслуговування. Наведений аналіз основних типів випадкових потоків викликів, дані основні характеристики якості систем масового обслуговування. Виведені перший та другий розподіли Ерланга, вирішені задачі аналізу та синтезу систем з втратами і з очікуванням. Розглянуто теоретичні основи моделювання мереж масового обслуговування та приведено алгоритми імітаційного моделювання СМО. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації» та може бути корисний технічним фахівцям, аспірантам, студентам інших спеціальностей галузі знань «Радіотехніка».

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. Основні поняття теорії телетрафіку. Класифікація СМО. Символіка Кендала – Башаріна
2. Моделі потоків викликів
3. Види навантаження та характеристики якості обслуговування в СМО
4. Моделювання СМО за схемою марківських випадкових процесів
5. Системи з явними втратами
6. СМО з очікуванням
7. Імітаційне моделювання СМО
8. Аналітичні методи теорії мереж масового обслуговування
Список літератури
Додатки