.

Іжевський П. Г., Кошонько О. В.

Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006».– 373 с.

ISBN 978-617-574-075-0

У навчальному посібнику подається сукупність необхідних знань як цілісної навчальної дисципліни економічного профілю. Розглядаються сутність та функції фінансів, фінансова політика та механізм її реалізації, податки та податкова система, сутність бюджету та його призначення, страховий ринок та його сегменти, фінанси підприємств та фінансовий менеджмент. До кожної теми подається практикум, який містить питання для самоперевірки, тестові та практичні завдання. Посібник складено на основі нормативної програми курсу «Фінанси» для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання економічних спеціальностей.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1.
Предмет фінансової науки. Фінансові категорії
Тема 2.
Генезис та еволюція фінансів
Тема 3.
Фінансова політика та механізм її реалізації
Тема 4.
Податки та податкова система
Тема 5.
Бюджет. Бюджетна система
Тема 6.
Страхування і страховий ринок
Тема 7.
Фінансовий ринок
Тема 8.
Фінанси суб’єктів господарювання
Тема 9.
Міжнародні фінанси
Тема 10.
Фінансовий менеджмент