.

Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І., Костенко С. Б.

Підручник. – “Магнолія 2006”— 352 с.

ISBN 978-617-574-067-5

В підручнику розгладається технологія застосування пакетів сімейства 1С для побудови облікових систем. Виклад ілюструється прикладами з популярної конфігурації фірми ABBYY “Бухгалтерський облік для України”.
Для освоєння технології студентам пропонується виконання ряду практичних завдань. Для самоконтролю надаються питання та тести.
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів напрямку “Економічна кібернетика”. Може бути використаний також при підготовці студентів напрямку “Облік і аудит”.

Стислий зміст
Тема 1. Концепція професійного пакету для обліку
Тема 2. Будова пакету 1С
Тема 3. Конфігурація ABBYY
Тема 4. Технологія конфігурування
Тема 5. Адміністрування та підтримка працездатності ІБ
Тема 6. Технологія програмування в 1С
Тема 7. Запити до бухгалтерських підсумків
Тема 8. Технологія побудови звітів в 1С
Тема 9. Технологія побудови SQL-запитів
Критерії оцінок
Рекомендована література
Глосарій