.

Поперечний А. М., Заплетніков І. М., Баришев О. І.

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 204 с.

ISBN 978-617-574-050-7

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до підготовки та оформлення магістерської дипломної роботи за спеціалізацією 8.05050313. Наведені у додатках конкретні приклади виконання окремих етапів роботи –  пояснювальної записки та графічної частини. Може бути використаний магістрантами ВНЗ, що готують фахівців за означеною спеціалізацією, аспірантами, а також студентами при вивчені курів «Інженерні принципи створення прогресивного технологічного обладнання», «Основи наукових досліджень і патентнознавство», «Методологія наукових досліджень», «Методологія створення прогресивного технологічного обладнання», «Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв» за спеціальностями, що відносяться до групи «Харчова інженерія», а також по хімікотехнологічному напрямку.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. Загальні положення
2. Вимоги до оформлення магістерської роботи
3. Зміст, структура та обсяг магістерської роботи
4. Конструктивне впровадження результатів досліджень
5. Охорона праці
6. Економічні розрахунки магістерських робіт
7. Підсумкова державна атестація
Список рекомендованої літератури
Додатки