.

Сибаль Я.І., Кадюк З.С., Іваницький І.Є.

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 277 с.

ISBN 978-617-574-066-8

У навчальному посібнику на основі літературних джерел і проведених авторами досліджень висвітлюються питання використання методів лінійного програмування для розв’язання планово-економічних задач у галузі сільського господарства. У розділі «Економіко-математичне моделювання економічних процесів у АПК» висвітлюються питання побудови економіко-математичних моделей для розрахунку оптимальних раціонів годівлі тварин, оптимальних кормових сумішок, оптимального розподілу заготовлених кормів. Особлива увага приділяється питанням побудови економіко-математичних моделей оптимізації галузевої структури і спеціалізації. Висвітлені питання щодо особливостей моделю вання фермерських господарств. Для студентів економічних факультетів аграрних вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ І. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Розділ ІІ. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ТЕСТИ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК