.

О.В. Виноградова, В.Г.Дарчук

Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”. -185 с.

ISBN 978-617-574-063-7

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» спеціальності 6.140103, враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автори посібника розглядають найбільш важливі етапи організації музейної справи в Україні та у світі, висвітлюють історію музейної справи від протомузейного колекціонування до теперішнього часу, розкривають механізми впливу на розвиток музейного маркетингу та менеджменту, а також з`ясовують особливості виникнення, розвитку та функціонування музеїв в різні часи, способи їх класифікації та особливості експозиційної діяльності. Посібник призначено для студентів ОКР «Бакалавр» гуманітарних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, працівників музеїв, закладів культури.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Стислий зміст
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА
ГЛАВА 1.1. Структурні елементи музеєзнавства як наукової дисципліни
ГЛАВА 1.2. Основний понятійний апарат музеєзнавства
ГЛАВА 1.3. Історія виникнення й розвитку музеїв
ГЛАВА 1.4. Історія створення західноєвропейських музеїв. Особливості музеїв Америки
ГЛАВА 1.5. Історія музейної справи в Україні
РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ
ГЛАВА 2.1. Музей як науково-дослідницький заклад
ГЛАВА 2.2. Документообіг діяльності музеїв
ГЛАВА 2.3. Організація музейної справи та управління музейною діяльністю