.

Петренко С.М., Пальцун І.М.

Навчальний посібник – 520 с.

ISBN 978-617-574-070-5

У навчальному посібнику висвітлено питання: теоретичних засад аудиту (його сутності, правового регулювання аудиторської діяльності, професійної етики та правової відповідальності аудиторів, аудиторських стандартів); організаційних засад аудиту (планування, інформаційне забезпечення процесу аудиту, аудиторські докази, документування й узагальнення результатів аудиту); методичні засади аудиту (оцінка ризиків суттєвих викривлень, методики аудиту щодо дослідження фінансової звітності суб’єктів господарювання). Враховано останні зміни до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Кожен розділ посібника містить контрольні питання, тестові завдання, вправи для самостійної роботи та практичні ситуації. У додатках подано структурно-змістовну характеристику Міжнародних стандартів аудиту та інші документи, які регламентують процес аудиту.
Навчальний посібник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків – аудиторів, бухгалтерів, фінансових аналітиків та менеджерів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Стислий зміст
ЧАСТИНА I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ
Розділ 1. Сутність аудиту, його мета та завдання
Розділ 2. Правове регулювання аудиторської діяльності
Розділ 3. Професійна етика та правова відповідальність аудитора
Розділ 4. Стандартизація аудиторської діяльності
ЧАСТИНА II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ
Розділ 5. Організація і планування аудиту
Розділ 6. Інформаційне забезпечення процесу аудиту. Аудиторські докази: види, джерела
Розділ 7. Загальні методичні підходи до здійснення аудиту
Розділ 8. Документування процесу аудиту
Розділ 9. Узагальнення результатів аудиту
ЧАСТИНА III. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ
Розділ 10. Оцінка ризиків суттєвих викривлень суб’єкта господарювання
Розділ 11. Аудит фінансової звітності суб’єкта господарювання
Додатки
Рекомендована література