.

Гончаров В. М., Ларіна Р. Р., Балуєва О. В., Овєчкіна О. А., Моргачов І. В.

Навчальний посібник – 253 с.

ISBN 978-617-574-062-0

У навчальному посібнику висвітлено питання управління ризиками при здійсненні логістичної діяльності. Викладено основи оцінки рівня ризику, засоби його зниження, в тому числі розглянуто питання як зовнішнього, так і внутрішнього страхування від ризиків. Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Управління ризиками в логістиці». До того ж, цей посібник може бути використаним при вивченні та викладенні таких дисциплін, як: «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Страхування». Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, працівників логістичних організацій і страхових компаній.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України в якості навчального посібника

Стислий зміст
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РИЗИКУ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. НАПРЯМИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. СТРАХУВАННЯ ПЕРЕВІЗНИКА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. СТРАХУВАННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР