.

Гриб С. В., Болкунова І. О.

Навчальний посібник. – Львів

ISBN 978-617-574-064-4

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Схема використання платіжного доручення. Схема використання платіжної вимоги-доручення. Схема використання акредитива. Схема використання чека. Схема використання векселя
Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ
Тема 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тема 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Тема 8. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Тема 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ