.

Жадан О. В., Кретова А. В.

Підручник — 142 c.

ISBN 978-617-574-056-9

Висвітлені терміни теорії надійності та її взаємозв’язок з управлінням якістю. Викладені основні підходи до управління надійністю технологічних систем на різних стадіях життєвого циклу технологічних систем. Розглянуто питання врахування показників надійності під час обчислення ефекту від експлуатації технологічних систем. За теоретичними матеріалами розроблені завдання для самостійної роботи, подані рекомендації щодо їхнього виконання. Це видання розраховано на студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом «Менеджмент і адміністрування». Автори дякують усім, хто надав допомогу під час підготовки та видання підручника.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Змістовий модуль 1. Взаємозв’язок надійності і якості. Основні поняття і кількісні показники надійності
Змістовий модуль 2. Зовнішні діючі фактори, що впливають на надійність технологічних систем, і засоби зниження їх впливу
Змістовий модуль 4. Методи управління надійністю технологічних систем на стадіях розробки, виготовлення і експлуатації
Змістовий модуль 5. Оцінка ефекту від підвищення надійності технологічних систем