.

Мардар М. Р., Камінський А. Я., Дубровін Ф. Є.

Навчальний посібник, 296 c.

ISBN 978-617-574-035-4

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за напрямом підготовки “Товарознавство і торговельне підприємництво”.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. МОЛОКО І МОЛОЧНІ ТОВАРИ
РОЗДІЛ 2. ЯЙЦЯ І ЯЄЧНІ ТОВАРИ
РОЗДІЛ 3. М’ЯСО ТА М’ЯСНІ ТОВАРИ
РОЗДІЛ 4. ЖИРОВІ ПРОДУКТИ
РОЗДІЛ 5. РИБА І РИБНІ ТОВАРИ