.

Галик І. С., Семак Б. Д.

Підручник – 222 c.

ISBN 978-617-574-038-5

У підручнику наведено відомості про основи технології трикотажного виробництва, особливості будови, асортимент і властивості трикотажних полотен, формування споживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їх проектування і виготовлення, класифікацію і хара ктеристику асортименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових, хустково-шарфових виробів та головних уборів, оцінку якості трикотажних виробів. Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ГЛАВА 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, АСОРТИМЕНТ І ВЛАСТИВОСТІ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН
ГЛАВА 2. ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І АСОРТИМЕН ТУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ
ГЛАВА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ
ГЛАВА 4. ЯКІСТЬ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ