.

Полікарпов І.С., Пелик Л.В.

Навчальний посібник,  200 с.

ISBN 978-966-2025-85-9

У навчальному посібнику дана концепція килимів і килимових виробів, характеристика їх споживних властивостей і сфери застосування; розглянуто структуру килимів та килимових виробів, їх способи виготовлення та характеристику властивостей. Дана товарознавча класифікація та характеристика асортименту машинних та ручних килимів і килимових виробів, а також розглянуті особливості оцінки якості та визначення сортності цих виробів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів товарознавчих спеціальностей 3 – 4 рівня акредитації, а також практичних працівників.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. Історія килимарства
2. Фактори, що формують основні споживні властивості і якість килимів і килимових виробів
3. Формування структури килимового виробу методом ручного ткацтва
4. Формування структури килимів машинного способу виробництва
5. Споживні властивості килимів та килимових виробів
6. Художнє оздоблення килимів
7. Асортимент килимів та килимових виробів ручного способу виробництва
8. Асортимент килимів та килимових виробів машинного способу виробництва
9. Маркування, пакування та зберігання килимів та килимових виробів
10. Вимоги до килимів та килимових виробів
11. Приймання килимів та килимових виробів в торгівлі і оцінка їх якості
12. Торгівля килимами та килимовими виробами
13. Догляд за килимами та килимовими виробами