.

Супрун А. А., Супрун Н. В.

Навчальний посібник — 304 с.

ISBN 978-966-2025-87-3

Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу “Страховий менеджмент”. У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності. Розділи посібника містять тексти лекцій, схеми, таблиці, термінологічний словник, тести, проблемні питання, формули для розрахунків, задачі та методику їх вирішення. Все це сприятиме самостійному опануванню матеріалу та дозволить виявити рівень його засвоєння. Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів, а також на пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс. Може бути використане в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників страхової компанії.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 2. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ
РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ВІДБОРОМ РИЗИКІВ НА СТРАХУВАННЯ
РОЗДІЛ 6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
РОЗДІЛ 10. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ