.

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О., Ажажа М. А., Кириченко І. І.

Навчальний посібник – 454 с.

ISBN 978-966-2025-70-5

У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, умов створення суб’єктів підприємницької діяльності, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи оподаткування, менеджменту і маркетингу підприємництва, підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності, розвитку малого підприємництва та його підтримки. В навчальному посібнику представлений практикум, направлений на використання різноманітних навчальних засобів для активізації навчального процесу й мотивації студентів до навчання – тести, завдання, розв’язання інвестиційних ситуаційних задач, методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи), що сприятиме здатності студентів до самовдосконалення і самонавчання. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, для підприємців, бізнесменів, фахівців, хто цікавиться питаннями підприємництва, малого та середнього бізнесу, управління підприємництвом.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРІЯ
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКУМ”
ТЕМА 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 3. РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 4. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА (ГТ) В УКРАЇНІ
ТЕМА 5. СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 6. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 7. ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА: БІРЖІ, БАНКИ, СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
ТЕМА 8. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ТЕМА 9. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТЕМА 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД)
ТЕМА 11. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ПІДТРИМКА
ТЕМА 12. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКУМ”