.

Циганов О.Р., Краснолобова Л.С.

Навчально-методичний посібник. – 404 с.

ISBN 978-617-574-059-0

У даному виданні висвітлюються всі складові, забезпечуючі викладання дисципліни «Основи банківської справи» у вищих навчальних закладах економічного профілю: навчальна і робоча навчальна програми; тексти лекцій; основні положення до повторення і самоконтролю; тестові завдання для проведення модульних контролів; практикум для проведення семінарських, практичних і самостійних занять; методика щодо проведення ділової гри; методика щодо формування, видачі і виконання індивідуальних завдань. Посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів.справи”.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
І. Програми дисципліни «Основи банківської справи»
ІІ. Лекції
ІІІ. Практикум. Банківські розрахунки
IV. Рекомендації щодо проведення ділової гри «Банківська система і регулювання ринку»
V. Рекомендації до виконання індивідуальногозавдання