.

В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я.С. Янишин

Навчальний посібник – 456с.

ISBN 978-617-574-053-8

У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методологічні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій. Практикум і тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні знання. Для студентів навчальних закладів вищих рівнів акредитації, практикуючих менеджерів, підприємців.

Гриф надано Міністерством освіти і науки  України
Стислий зміст
Тема 1. Маркетинг — досконалий спосіб управління ринком у 21 столітті
Тема 2. Товар як елемент маркетингу
Тема 3. Маркетинг послуг
Тема 4. Впровадження на ринок нових товарів
Тема 5. Цінова політика
Тема 6. Товаропросування у комплексі маркетингу
Тема 7. Маркетинг торговельної інфраструктури
Тема 8. Маркетинг комунікацій
Тема 9. Маркетингове дослідження
Тема 10. Визначення ринкових можливостей фірми
Тема 11. Сегментація ринку
Тема 12. Управління маркетингом
Тема 13. Маркетингове планування
Тема 14. Міжнародний маркетинг