.

Захарченко В. І., Меркулов М. М., Балахонова О. В.

Навчальний посібник – 353 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У навчальному посібнику узагальнено моделі та методи при аудиті, які вже використані на практиці, а також розглянуті супутні питання організації аудиторської перевірки в частині планування аудиту, договірної роботи при аудиті, стратегії аудиторської перевірки, вивчення та оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю господарюючого суб’єкта, істотності та документування аудиту, аудиторської вибірки і аудиторського висновку. Посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей університетів та спеціалістів, які займаються питаннями загального аудиту.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Розділ 1. ОСНОВИ АУДИТУ
Розділ 2. МЕТОДИ УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ АУДИТІ
Розділ 3. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИ АУДИТІ
Розділ 4. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ
Розділ 5. ЕФЕКТИВНИЙ АУДИТ
Розділ 6. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ