.

Корінєв В. Л., Кулішов В. В., Одягайло Б. М., Олійник І. В., Сазонец О. М.

Навчальний посібник – 384 с.

ISBN 978-966-2025-82-8

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми міжнародного маркетингу. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв’язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем маркетингу. Посібник носить системний характер і складений у відповідності до програми курсу “Міжнародний маркетинг”, що викладається студентам економічних спеціальностей. Розрахований на викладачів, аспірантів та студентів економічних вузів і факультетів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
РОЗДІЛ 3. КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФОРМУВАННЯ
РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗДІЛ 5. СЕГМЕНТУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ
РОЗДІЛ 6. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
РОЗДІЛ 8. РОЗРОБКА МІЖНАРОДНИХ ЦІНОВИХ СТРАТЕГІЙ ТА ПРОГРАМ
РОЗДІЛ 9. ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ
РОЗДІЛ 10. РОЗРОБКА ТА УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ
РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ