.

Савельєв В. П.

Навчальний посібник – 2-ге вид., випр. і доповн. – 256 с.

ISBN 966-8340-56-6

У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, коротко викладено основні питання курсу етики: предмет етики і особливості функціонування моралі, найбільш систематичні етичні вчення, експлікація етичних категорій і понять моралі, етика національних відносин, релігійна етика, етика сім’ї, біоетика. Розглядаються головні чинники функціонування і роль професійної етики і етикету як в житті суспільства, так і в соціалізації і розвитку особистості. Значну увагу автор приділив осмисленню моральних проблем сучасного глобалізованого світу та найгостріших моральних колізій розвитку України у період незалежності. Матеріал посібника викладено в популярній формі, автор звертається до відомих фактів і цікавих аналогій з історії і сучасності. Основні етичні категорії, ідеї, концепції представлено за допомогою схем, що сприяє їхньому унаочненню і кращому засвоєнню. Завдяки цьому навчальний посібник можна рекомендувати не тільки студентам і аспірантам, а також всім, хто не байдужий до проблем моралі. У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, коротко викладено основні питання курсу етики: предмет етики і особливості функціонування моралі, найбільш систематичні етичні вчення, експлікація етичних категорій і понять моралі, етика національних відносин, релігійна етика, етика сім’ї, біоетика. Розглядаються головні чинники функціонування і роль професійної етики і етикету як в житті суспільства, так і в соціалізації і розвитку особистості. Значну увагу автор приділив осмисленню моральних проблем сучасного глобалізованого світу та найгостріших моральних колізій розвитку України у період незалежності.
Матеріал посібника викладено в популярній формі, автор звертається до відомих фактів і цікавих аналогій з історії і сучасності. Основні етичні категорії, ідеї, концепції представлено за допомогою схем, що сприяє їхньому унаочненню і кращому засвоєнню. Завдяки цьому навчальний посібник можна рекомендувати не тільки студентам і аспірантам, а також всім, хто не байдужий до проблем моралі.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі
Тема 2. Основні етичні вчення
Тема 3. Етичні категорії
Тема 4. Етика у різних сферах людського буття
Тема 5. Основні етичні проблеми сучасності
Тема 6. Професійна етика та етикет
Тема 7. Тести