.

А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова.

Навчальний посібник – 272 с.

ISBN 978-617-574-057-6

Розглядаються основні аспекти, форми та засоби процесу комерціалізації технологій та об’єктів патентного права. Приділяється увага міжнародному економічному співробітництву в сфері трансферу технологій та об’єктів патентного права, організації процесу комерціалізації технологій, оцінці вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, стратегічному маркетингу технологій і високотехнологічної продукції. Для студентів економічних спеціальностей  вищих навчальних закладів, а також наукових та практичних працівників.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Тема 1. Особливості міжнародного економічного співробітництва в сфері трансферу технологій і об’єктів патентного права
Тема 2. Правові аспекти передачі технологій та регулювання використання об’єктів інтелектуальної власності
Тема 3. Сучасні форми та засоби технологічного обміну
Тема 4. Організація процесу комерціалізації технологій
Тема 5. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальнлї власності
Тема 6. Особливості стратегічного маркетингу технологій і високотехнологічної продукції
Тема 7. Участь господарюючих суб’єктів України у міжнародній передачі технологій