.

Галушка Є. О., Охрімовський О. В., Гончарук Я. М.

Підручник, 2-е видання: доповнене та перероблене – 584 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У підручнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу«Казначейська справа», подаються теоретичні та навчально-методичні матеріали, необхідністудентам для успішного опанування цією дисципліною. Основна увага відведена процедурам казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, а також організації обліку, звітності і контролю в органах Державної казначейської служби України. Підручник висвітлює основи організації бюджетного процесу, роль та значення Казначейської служби у системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу її діяльності, основні процедури обслуговування бюджетів, інформаційно-технічне забезпечення та перспективи розвитку казначейської справи в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та спеціалістів казначейської справи.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
Розділ 1. Становлення і розвиток казначейської справи в Україні
Розділ 2. Бюджетний процес та державна казначейська служба України
Розділ 3. Взаємовідносини учасників бюджетного процесу
Розділ 4. Бюджет і бюджетна клачифікація
Розділ 5. Платіжна система виконання бюджетів
Розділ 6. Бюджтно-кошторисне фінансування
Розділ 7. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами
Розділ 8. Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками
Розділ 9. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
Розділ 10. Облік операцій з бюджетними коштами в державному казначействі України
Розділ 11. Звітність в системі державної казначейської служби
Розділ 12. Казначейський контроль виконання бюджетів
Розділ 13. Інформаційно-технічне забезпечення казначейства
Розділ 14. Перспективи розвитку казначейської справи в Україні