.

В. І. Захарченко М. М. Меркулов О. В. Балахонова

Навчальний посібник. – 324 с.

ISBN 978-617-574-037-8

У навчальному посібнику розкривається основний зміст з курсу «Економіка підприємства». У стислій та доступній формі висвітлюються основні теоретичні поняття економіки підприємства, їх взаємозв’язок. Виходячи з основної цілі виробничої діяльності підприємства, спочатку розглядаються питання, присвячені товарній політиці підприємства, а потім проблемам ефективного використання основних чинників виробництва. Економічному розвитку діяльності підприємства у вигляді доходів, витрат і інвестицій присвячено спеціальні розділи посібника. Цей посібник розраховано на студентів еко- номічних ВУЗів і факультетів, які вивчають курс«Економіка підприємства», а також викладачів і підприємців.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО – ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 3. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 4. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
РОЗДІЛ 6. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 7. ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 8. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 9. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 10. ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 11. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 12. ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА