.

За ред. Чернеги О. Б.

Львів : «М аг нолія 200 6» – 384 с.

ISBN 978-617-574-061-3

У довіднику розглянуто основні терміни та поняття, які стосуються європейської інтеграції. В книзі подані установчі договори ЄС, ви- кладено суть основних складників концепції Європейських співто-
вариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міжнародних утворень. Надано інформаційні ресурси в інтернеті, а також відомості, які стосуються взіємовідносин України з ЄС. Довідник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України