.

І. М. Михайловська, А. В. Олійник

Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник . – 648 с.

ISBN 978-617-574-000-2

У навчальному посібнику розкривається сутність та механізм здійснення банківських операцій. Акцентовано увагу на поєднанні теоретичного та практичного викладу матеріалу в ілюстрованій формі. Структурно посібник складається з 7 модулів та 18 тем, згідно Галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України. Особлива увага приділяється питанням методики проведення практичних занять. Подані плани проведення лекційних та практичних занять, рішення типових задач, завдання для індивідуальної роботи, питання для самостійного опрацювання та підсумкові тестові завдання. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі банківської справи.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні
Тема 2. Організація діяльності банку
Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу
Тема 4. Операції банків із залучення коштів
Тема 5. Операції банків із запозичення коштів
Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту
Тема 7. Операції банків з готівкою
Тема 8. Операції банків з пластиковими картками
Тема 9. Кредитні операції банків
Тема 10. Особливості операцій з надання та погашення окремих видів кредитів
Тема 11. Операції банків з векселями
Тема 12. Операції банків з цінними паперами
Тема 13. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Тема 14. Торговельні операції банків в іноземній валюті
Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті
Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку
Тема 17. Операції з надання банківських послуг
Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку