.

В.С. Котковський, С.І. Головко, О.В. Нєізвєстна, К.В. Мстоян

Навчальний  посібник – Львів : “Магнолія 2006” . – 314 с.

ISBN 978-617-574-027-9

Навчальний посібник за своєю структурою охоплює всі елементи учбового циклу. Основною частиною є теоретичний матеріал, який розкриває цілісну систему побудови банківського нагляду в Україні. У посібнику у комплексі розглядаються питання організації методики здійснення вступного контролю, дистанційного нагляду та регулювання за діяльністю банків в Україні, процес організації виїзного інспектування банківських установ. Значна увага приділена питанню визначення рейтингової оцінки банківської установи, роботі з проблемними банками. У навчальному посібнику розкрито порядок застосування заходів впливу до банківських установ з боку Національного банку за порушення банківського законодавства, визначені основні напрямки розвитку та удоскона-лювання нагляду і регулювання банківської діяльності в Україні. Окремо розглядаються особливості діяльності наглядових органів у різних країнах світу. Посібник розкриває ключові терміни, висвітлює питання для самоконтролю, забезпечений практикумом та тестовими завданнями. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 5. ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 6. ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМ
РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ
РОЗДІЛ 8. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ