.

Москальова В. М., Батлук В.А.

Довідник – 452 с.

ISBN 978-617-574-039-2

У довіднику викладено основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та методичні підходи до організації управління безпекою праці на підприємствах у вигляді питань і відповідей. Довідник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників і службових осіб, які працюють у різних галузях підприємницької діяльності.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
1. Загальні правові та організаційні питання охорони праці
2.Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
3. Основи промислової безпеки
4. Пожежна безпека