.

Білик С. Г.

Навчальний посібник.

У посібнику наведено класифікацію, розглянуто будову та робочий процес систем гідроприводу машин і механізмів, що застосовуються в агропромисловому комплексі. Подано методики інженерних розрахунків елементів гідроприводу. Узагальнено досвід створення систем гідроавтоматики сільськогосподарських машин, проведено їх аналіз, і надано рекомендації з порядку проведення їх інженерних розрахунків. Видання розраховане на студентів аграрно-технічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалістів інженерного забезпечення АПК.

Стислий зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ У ГІДРОПРИВОДІ
2. РОБОЧІ РІДИНИ ГІДРОПРИВОДІВ
3. КОНДИЦІОНЕРИ РОБОЧОЇ РІДИНИ
4. ГІДРОПОСУДИНИ
5. ОБ’ЄМНІ ГІДРОМАШИНИ
6. ГІДРОАПАРАТУРА
7. ГІДРОПРОВОДИ
8. УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
9. ОБ’ЄМНІ ГІДРОПРИВОДИ
10. ВАЛИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ
11. МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРОПРИВОДУ
12. ГІДРОАВТОМАТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ