.

Литвин В. В.

Навчальний посібник – 252 с.

ISBN 978-617-574-044-6

Викладено основні методи інженерії даних та знань, особливу увагу звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, фор му вання, опрацювання даних та знань. Висвітлено особливості технологій інженерії даних та знань, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Protégé. Розглянуто методи машинного навчання, які використовуються під час інженерії даних та знань. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки „Комп’ютерні науки”, „Системний аналіз”, для маґістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для маґістрів спеціальності “Консолідована інформація”.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. Основні поняття інженерії даних та знань
РОЗДІЛ 2. Теоретичні аспекти інженерії даних та знань
Розділ 3. Технології інженерії даних та знань
РОЗДІЛ 4. Прикладні аспекти інженерії даних та знань
РОЗДІЛ 5. Класифікація даних та знань
РОЗДІЛ 6. Онтології і онтологічні системи
РОЗДІЛ 7. Програмні засоби побудови онтологій
РОЗДІЛ 8. Дерева прийняття рішень
РОЗДІЛ 9. Нейронні мережі
РОЗДІЛ 10. Генетичні алгоритнми
РОЗДІЛ 11. Байєсівське навчання
РОЗДІЛ 12. Стимульоване навчання
РОЗДІЛ 13. Асоціативні правила