.

Чернега О. Б.

ISBN 978-966-2025-86-6

У навчальному посібнику розглядаються особливості сучасної міжнародної конкуренції, представлено методичні підходи до визначення рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції, підприємства та галузі, праналізовано механізми формування стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, обґрунтовано теоретичні та практичні підходи до регулювання системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Для студентів, аспірантів, викладачів, спеціалістів в сфері міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності.

Cтислий зміст
РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНЦІЯ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМ-СТВА
РОЗДІЛ 4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА