.

Катренко Л.А., Катренко А.В.

Підручник – 544 с.

ISBN 978-617-574-049-1

У підручнику викладені основні поняття охорони праці в галузі комп’ютингу, особлива увага звернута на особливості охорони праці в сучасних інформаційних технологіях. Висвітлено особливості праці з комп’ютерною технікою, наведені рекомендації зі зменшення її шкідливого впливу на користувачів та розробників. Розглянуті правові та організаційні питання охорони праці в Україні і розвинутих зарубіжних країнах, наведена інформація про законодавчу базу і обов’язки роботодавця та працівника, відповідальність у випадку порушення законодавства про охорону праці. Висвітлені небезпечні та шкідливі виробничі чинники в галузі комп’ютингу, як електромагнітне та іонізуюче випромінювання, а також заходи захисту від шуму, нормування та розрахунок освітлення в робочих приміщеннях, основи радіаційної безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Розглянуті питання інформаційної безпеки та безпечної роботи з ноутбуками. Наведені завдання для практичних занять, приклади розв’язання задач та подано перелік питань і завдання для самостійного розв’язання. Розрахований на бакалаврів та маґістрів, що навчаються за напрямками комп’ютингу, напрямками галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика”, “Системна інженерія”. Ним можуть також скористатися й студенти інших спеціальностей.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Система управління охороною праці
Розділ 2. Правові питання охорони праці
Розділ 3. Гігієна праці та виробнича санітарія
Розділ 4. Особливості гігієни праці та виробничої санітарії у галузі комп’ютинґу
Розділ 5. Безпечна праця з пристроями введення інформації до комп’ютера
Розділ 6. Особливості використання пристроїв виведення інформації
Розділ 7. Електробезпека
Розділ 8. Пожежна безпека
Розділ 9. Інформаційна безпека в комп’ютинґу
Розділ 10. Особливості безпечної праці з ноутбуком