.

Савельєв В. П., Повторева С. М.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”. – 328 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми цих сфер людської діяльності. Структура посібника заснована на модульному принципі, що відповідає рекомеднаціям Болонської системи освіти. Широко використовується комп’ютерна графіка для уточнення викладу і оптимального засвоєння навчального матеріалу. Посібник при- значений для студентів і викладачів ВНЗ, учнів коледжів, аспірантів, вчителів, а також всіх, хто цікавиться гуманітарним знанням.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 

Cтислий зміст
МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії. Сутність культури та її генезис
Тема 2. Культура як знаково-семіотична система
Тема 3. Соціокультурна динаміка. Діалог культур
Тема 4. Особистість у світі культури
Тема 5. Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен
Тема 6. Модерністські та постмодерністські процеси в сучасній культурі
Тема 7. Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної культури
МОДУЛЬ 2. ЕТИКА
Тема 1. Предмет етики. Основні етичні вчення
Тема 2. Моральні аспекти проблем сучасної цивілізації
Тема 3. Етичні категорії
Тема 4. Культура спілкуванні і етикет
МОДУЛЬ 3. ЕСТЕТИКА
Тема 1. Естетика як наука та її категорії
Тема 2. Історія естетичної думки
Тема 3. Художня реальність в Україні і шляхи естетичного виховання економічних кадрів