.

Харцій О. М.

Візуальна психодіагностика / Навчальний посібник (модульний варіант). – Львів, «Магнолія 2006»- 224 с.

ISBN 978-966-2025-80-4

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового партнера.
Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний вченими, аспірантами, фахівцями у сфері управління персоналом.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Тема 1. Наука пізнання людей за їх зовнішніми ознаками
Тема 2. Типологія людини
Тема 3. Основи фізіогноміки
Тема 4. Граматика мови тіла
Тема 5. Зовнішній вигляд людини
Тема 6. Правила поведінки людини в суспільстві
Тема 7. Основи графології
Тема 8. Застосування анкети при прийомі на роботу