.

Мартиненко Т. В., Савкова О. Й., Турупалов В. В., Фонотов А. М.

Навч. посіб. – Львів: “Маг но лія 2006”. – 312 с.

ISBN 978-966-2025-99-6

інтерфейсів користувача від застосування стандартних елементів до роботи з периферійними пристроями: клавіатурою, екраном і мишею. Другий розділ в стислій формі містить опис мови програмування Visual Basic, що дозволяє читачеві легше засвоїти наведені в підручнику приклади. Передбачається, що читач вже має досвід написання програм і розробки алгоритмів.
Навчальний посібник призначений як для студентів, так и для практиків, що мають значний досвід розробки додатків у середовищі Windows. Матеріал книги подано таким чином, що кожний розділ можна вивчати незалежно від інших.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В VІSUAL BASІC
РОЗДІЛ 3. ФОРМА ТА ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ
РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ
РОЗДІЛ 5. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ActiveX
РОЗДІЛ 6. ВВІД І ВИВІД ІНФОРМАЦІЇ