.

Бобало Ю. Я., Мандзій Б. А., Стахів П. Г., Писаренко Л. Д., Якименко Ю. І.

Підручник / За ред. д. т. н., проф. Стахіва П. Г. – Львів: “Магнолія плюс”. – 296 с.

ISBN 966-8340-62-0

В підручнику висвітленні основні поняття теорії сигналів, розкритті базові положення теорії електричних кіл, їх компоненти. Значна увага приділена аналізу електронних кіл, а також перетворенням сигналів в електронних колах.
Кожний розділ підручника закінчується питанням для самоконтролю, прикладами розв’язання типових задач та завданнями для самостійного розв’язування.
Для студентів ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації, які навчаються на базових напрямках “Електронніка”, “Електронні апарати”, “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”, “Лазерна та оптоелектронна техніка” та ін. і слухають курс “Основи теорії електронних кіл” або подібні за назвою курси.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ СИГНАЛІВ
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
РОЗДІЛ 3. КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННИХ КІЛ
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ КІЛ
РОЗДІЛ 5. ПРОЦЕСИ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ В ЕЛЕКТРОННИХ КОЛАХ
РОЗДІЛ 6. ЛІНІЙНІ КОЛА З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
РОЗДІЛ 7. ДИСКРЕТНІ ТА ЦИФРОВІ ЕЛЕКТРОННІ КОЛА