.

Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 380 с.

ISBN 978-966-2025-97-2

У навчальному посібнику розглядаються структурний і об’єктно-орієнтований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML. Розглядаються CASE-засоби, які призначені для побудови відповідних діаграм, поняття життєвого циклу проекту; аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання альтернатив реалізації проекту.
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки “Комп’ютерні науки” і „Системний аналіз”, для маґістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для маґістрів спеціальності «Консолідована інформація».

Гриф надано Міністерством освіти та науки України