.

Березін О. В., Дуда С. Т., Міценко Н. Г.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006 – 308 с.

ISBN 978-617-574-018-7

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
Тема 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства
Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства
Тема 3. Парадигма управління потенціалом підприємства за вартісними критеріями
Тема 4. Інформаційне забезпечення та сучасні технології управління складними виробничими истемами
Тема 5. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства
Тема 6. Система управління формуванням та використанням трудового потенціалу підприємства
Тема 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства
Тема 8. Система антикризового управління потенціалом підприємства
Тема 9. Управління результативністю використання потенціалу підприємства
Тема 10. Проектування систем управління потенціалом на сучасних підприємствах
Тема 11. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства