.

Пінішко В. С., Рудницька О. В.

Навч. посібник. – Львів: Навч. посібн. – Львів: «Магнолія 2006». – 212 с.

ISBN 978-966-2025-86-6

Навчальний посібник з питаннями і відповідями на них та завданнями і розв’язаннями їх охоплює п’ять найактуальніших тем ціно- і тарифотворення. У першій темі «Основи ціно- і тарифотворення» питання і відповіді щодо цін і тарифів та фундаментальних засад їх формування подаються з позиції макрорівня, теоретичні засади якого слугують основою для питань і відповідей стосовно чотирьох наступних тем, у яких ціно- і тарифотворення переноситься на мікрорівень, тобто на рівень суб’єктів ціно- і тарифотворення у різних сферах і галузях національної економіки. Питання і відповіді щодо організації і методики проведення контролю за цінами і тарифами та моніторингу їх з методико-організаційних міркувань виокремлені у четвертій темі « Система контролю за цінами і тарифами». Посібник завершується п’ятою темою, у якій вміщено задачі і результати їх розв’язань
Посібник призначений для самостійного вивчення навчальних дисциплін «Ціни і ціноутворення», «Цінова політика», «Тарифи і тарифні системи» та економічних дисциплін, у яких складовою частиною є ціно- і тарифотворення.
У посібнику поміщено 361 питання і стільки ж відповідей на актуальні проблеми ціно- і тарифотворення, а також 30 задач і стільки ж результатів їх розв’язань.
Посібник стане добрим помічником викладачам загальноекономічних та профільних дисциплін, аспірантам та практичним працівникам з ціно- і тарифотворення та контролю за цінами і тарифами.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Стислий зміст
Тема 1. Основи ціно- і тарифотворення: ціно- і тарифотворення на макрорівні
Тема 2. Ціноутворення на мікрорівні: ціноутворення на підприємствах основних сфер і галузей економіки
Тема 3. Система тарифів і тарифотворення
Тема 4. Система контролю за цінами і тарифами
Тема 5. Завдання з визначення проектів цін і тарифів